SME Strong

VTR โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560

ผู้ประกอบการ SMEs 2.76 ล้านราย มีแหล่งจ้างงานกว่า 11 ล้านคน สู่แรงผลักดันจาก สสว. และเครือข่ายพันธมิตร จาก SMEs ทั่วประเทศสู่ SMEs ต้นแบบ 10,000 ราย เข้าสู่การเพิ่มขีดความสามารถและทรางสมรรถนะทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการตลาด เงินทุน E-COMMERCE เกิดเป็น STRONGER SMEs สร้างเสริมและเติมเต็มจุดแข็ง SMEs ไทย ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น LOCAL ECONOMY ทุกความมุ่งมั่นผลักดันผู้ประกอบการสู่ การเติบโต กลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ เพื่อสร้างความสำเร็จของ SMEs อย่างยั่งยืน

กันยายน 22, 2017

VTR โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560

VTR โครงการส่งเสริมและพัฒน […]
กรกฎาคม 19, 2017

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2560 จ. ขอนแก่น

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการประช […]
กรกฎาคม 19, 2017

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2560 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

ท่านพงศ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ […]
กรกฎาคม 14, 2017

มทร.ธัญบุรี ตั้งบูธ รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2560 ในงาน เสวนา “รู้ลึก รู้จริง เคล็ด (ไม่) ลับ เจาะตลาดบังคลเทศ

: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ […]