เอสเอ็มอี

นางสาว ณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล (คนที่สองจากขวา)ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สมาร์ทเอสเอ็มอี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลิตหลักสูตรและองค์ความรู่วมกัน พร้อมริเริ่มจัดทำ Smart SME โพล เพื่อสำรวจความต้องการเอสเอ็มอีไทย พัฒนาโซลูชั่นส์เพื่อเสริมศักยภาพ เอสเอ็มอี

C-170817011014

สิงหาคม 17, 2017

ภาพข่าว: สมาร์ทเอสเอ็มอี

นางสาว ณรินณ์ทิพ วิริยะบัณ […]
สิงหาคม 17, 2017

ภาพข่าว: นายนิติ วิทยาวิโรจน์

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 สิงหา […]