ภาพบรรยากาศ

งานแถลงความสำเร็จโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs Turnaround (ภาคการค้าและบริการ) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 ถ. สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้จัดงานแถลงความสำเร็จของโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs Turnaround ที่ผ่านมา โดยได้กล่าวถึงปัญหาภาพรวมหลักที่พบจากผู้ประกอบการ คือ 1.ขาดเงินทุนหมุนเวียน 2.ช่องทางการจำหน่ายสินค้า และ 3.ตัวผลิตภัณฑ์ และการเข้ามาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ร่วมถึงการเสวนาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และประโยชน์ที่ได้รับจากตัวแทนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี

 

– คุณสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

– รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

– คุณวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

– คุณวรัญญา ชูฤทธิ์ บจก. ต.ประถมชัยกิจรุ่งเรือง ขายผักไฮโดรโปรนิกซ์ ขายอุปกรณ์ชุดปลูกผัก

– คุณอนันต์ วิวัฒนผล บจก. บริหารโครงการประหยัดพลังงาน ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

– คุณกิ่งดาว คูสกุลธรรม บจก. ชัยสวรรค์สแนค นำเข้า ผลิต จำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง ขนม อาหาร สินค้าอุปโภคทุกชนิด

– คุณวันวิสาข์ โกมารกุล ณ นคร ร้านวันวิสาข์แอนด์มัม การออกแบบผลิตภัณฑ์รองเท้าที่ทันสมัยสำหรับสุภาพสตรีตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงานและสูงอายุ

 

สุดท้าย ความสำเร็จของโครงการ SMEs Turnaround เกิดขึ้นได้จากผู้ประกอบการทุกท่านที่ได้ร่วมสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ซึ่งมีทั้ง 13,751 ราย และมีจำนวน 4,445 ราย ที่สามารถฟื้นฟูธุรกิจได้ โดยรัฐบาลได้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถก้าวเดินต่อไปได้

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 

กรกฎาคม 22, 2017

งานแถลงความสำเร็จโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs Turnaround (ภาคการค้าและบริการ)

งานแถลงความสำเร็จโครงการปร […]
กรกฎาคม 19, 2017

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2560 จ. ขอนแก่น

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการประช […]
กรกฎาคม 14, 2017

ภาพบรรยากาศภายในงานพบกับบูธประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานพันธมิตรและผู้ประกอบการในโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุร […]
กรกฎาคม 11, 2017

ภาพบรรยากาศการหารือหน่วยงานเครือข่ายกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ. ปทุมธานี 6 ก.ค. 60

ภาพบรรยากาศการหารือหน่วยงา […]