SMEs Turn Around วันที่ 8 มกราคม 2560 เรื่อง ร้านกองทองรีไซเคิล

SMEs Turn Around วันที่ 7 มกราคม 2560 เรื่อง ฟาร์มไก่เนื้อ
มกราคม 9, 2017
SMEs Turn Around วันที่ 9 มกราคม 2560 เรื่อง น้ำยาซักจีวรและเครื่องสังฆภัณฑ์
มกราคม 9, 2017

SMEs Turn Around วันที่ 8 มกราคม 2560 เรื่อง ร้านกองทองรีไซเคิล

SMEs Turn Around วันที่ 8 มกราคม 2560 เรื่อง ร้านกองทองรีไซเคิล

รายการ SME TurnAround โดย สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี
ออกอากาศทุกวันทางช่อง Spring News เวลา 7.30 น. ช่อง 19 หลังข่าวเช้า

SME Turn around เป็นโครงการ ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ SME เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงแนวทาง การให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาในการปรับแผนธุรกิจให้เดินหน้าต่อไป โดย นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน และสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ เข้ามาให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ สามารถดูการออกอากาศย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=n-vBOQdm5mI

ใส่ความเห็น