ข่าวหนังสือพิมพ์ SMEs turnround

สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
หนึ่งในภารกิจที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลคือการฟื้นฟูกิจการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ที่ผลประกอบการตกต่ำจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวให้กลับมายืนได้อีกครั้ง
SME หลายรายวิกฤติถึงขั้นเคยหมดปัญญาผ่อนหนี้กับธนาคารจนติดอยู่ใน กลุ่มสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ หนี้เสีย Non-Performing Loan (NPL) อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของผู้ประกอบการเหล่านี้ยังมีศักยภาพ หากได้รับเงินทุนก้อนใหม่ใส่เข้าไป กิจการเหล่านี้ก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้
จึงมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 มอบหมายให้ สสว. ดำเนินโครงการ “ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอี” หรือโครงการ Turnaround นำเอสเอ็มอีที่ยังมีศักยภาพกลับมาเดินหน้าต่ออีกครั้ง
ล่าสุด สสว. ได้สรุปผลโครงการ Turnaround มี SME เข้าร่วมทั้งสิ้น 13,751 ราย สามารถฟื้นฟูได้แล้ว 4,445 ราย สร้างระบบติดตามดูแลต่อเนื่องจนแข็งแรงอย่างแท้จริง
นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 มอบหมายให้ สสว. ดำเนินโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอี (Turnaround) เพื่อช่วยฟื้นฟูกิจการของ SME ที่มียอดขายตกต่ำเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือจากปัจจัยอื่นๆ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ สสว. ดำเนินโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม วงเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่ SME ในโครงการ Turn around ที่เคยเป็น NPL แต่ได้ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว รายละไม่เกิน 1 ล้าน บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย บัดนี้ โครงการ Turnaround ได้ดำเนินการครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว กล่าวคือ มี SME สมัครเข้าร่วมโครงการ 13,751 ราย สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 10,000 ราย
เมื่อศึกษารายละเอียดจากการดำเนินโครงการ พบว่า ปัญหาหลักๆ SME คือ 1.การตลาด ขาดการพัฒนาสินค้า หรือสินค้าไม่ตรงความต้องการของผู้บริโภค 2.ต้นทุนสูง ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เสียเปรียบใน การแข่งขัน 3.สภาพคล่องตึงตัว เงินทุนหมุนเวียนติดขัด หากทิ้งไว้มีโอกาสสูงที่จะต้องเลิกกิจการ
กิจการที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง ก่อสร้าง และบริการด้านต่างๆ สสว. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ SME ที่สำคัญ ได้แก่ จัดทำแผนปรับปรุงธุรกิจเชิงลึกจำนวน 4,445 ราย และช่วยเจรจาหนี้ระหว่างผู้ประกอบการกับธนาคาร ปัจจุบัน SME ในโครงการ Turnaround ได้รับอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารเจ้าหนี้แล้ว 330 ราย วงเงิน 273 ล้านบาท และอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอีก 1,720 ราย
สำหรับผู้ประกอบการ SME อีก 8,000 กว่ารายที่เหลือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ช่วยวินิจฉัยและให้คำปรึกษา เพื่อปรับปรุงกิจการต่อไป เช่น ให้ความรู้ด้าน E-Commerce การจัดหาพื้นที่ขายสินค้า การทำ packaging รวมทั้งมีการแจกคูปองจากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำไปใช้ในการตรวจและรับใบอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าและบริการ เป็นต้น
“การดำเนินโครงการ Turnaround สามารถช่วยฟื้นฟู SME ไทยได้ 4,445 ราย เมื่อ SME พอมีกำลังจะทำกิจการต่อไปได้แล้ว ก็จะส่งเข้าโครงการอื่นๆ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ในโลกยุคปัจจุบัน” นางสาลินี กล่าว

สิงหาคม 7, 2017

ผ่าทางตัน SME อุ้มเถ้าแก่ 4.4 พันรายพ้นไอซียู

สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 ก […]
สิงหาคม 5, 2017

เร่งยกระดับความสามารถแข่งขันเอสเอ็มอีไทย

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 05 สิงหา […]
สิงหาคม 4, 2017

คอลัมน์ สมาร์ทฟาร์ม: ‘ประถมชัยฟาร์ม’ สืบทอดฟาร์มพอเพียง

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 29 […]
สิงหาคม 2, 2017

คอลัมน์ แวดวงของเรา: มทร.ธัญบุรี ช่วยแผนธุรกิจเอสเอ็มอี

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 02 สิงห […]