ข่าวประชาสัมพันธ์ SMEs Strong

ข่าวประชาสัมพันธ์ SMEs Strong

ตุลาคม 3, 2017

งานแถลงความสำเร็จโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับโต SMEs Strong / Regular Level ปี 2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุร […]
กันยายน 22, 2017

VTR โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560

VTR โครงการส่งเสริมและพัฒน […]
กรกฎาคม 19, 2017

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2560 จ. ขอนแก่น

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการประช […]
กรกฎาคม 19, 2017

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2560 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

ท่านพงศ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ […]