ข่าวประชาสัมพันธ์ คลัสเตอร์สมุนไพร

ข่าวประชาสัมพันธ์ คลัสเตอร์สมุนไพร

ตุลาคม 3, 2017

กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ฮ่องกง

กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Bus […]
กันยายน 14, 2017

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปสมุนไพรไทย วันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ […]
กันยายน 13, 2017

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร จังหวัดสกลนคร วันที่ 6 – 7 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ […]
สิงหาคม 29, 2017

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร จังหวัดขอนแก่น 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโฆษะ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ […]