SMEs-e-commerce

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายด้วยออนไลน์มาร์เก็ตติ้งให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคเหนือ จ.เชียงราย ในโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเอสเอ็มอีปี 2560
​            นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่าโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอีปี 2560 หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า SMEs Go Online ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ มทร.ธัญบุรี เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก อันจะสร้างยอดขายที่ดียิ่งขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ให้บริการด้านตลาดออนไลน์

“มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการร่วมกับ สสว. เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ โดยเปิดรับสมัครในช่องออนไลน์และออฟไลน์ จากนั้นจึงพัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการสัญจรไปแต่ละภูมิภาคในการอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ส่งเสริมเอสเอ็มอีท้องถิ่นเข้าใจ รู้จักและเข้าถึงการตลาดออนไลน์ ขั้นตอนสุดท้ายคือการบริหารจัดการระบบออนไลน์ โดยจะส่งเสริมการขาย จัดหาผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา และเกิดเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย” นายนิติ กล่าว

สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นักกลยุทธ์การตลาด บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด ได้บรรยายให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายด้วยออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง” ได้สรุปฉายภาพรวมการตลาดออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ หลักการตลาดที่สำคัญ ให้แนวคิดในการใช้ออนไลน์มาทำการตลาดว่า ออนไลน์มาเก็ตติ้ง คือ การนำระบบออนไลน์มาใช้ประโยชน์ในการทำการตลาด และต้องหาวิธีหยุดการเลื่อนผ่านจากนิ้วโป้งและนิ้วชี้ของผู้บริโภคบนหน้าจอออนไลน์ เพื่อทำให้เขาสนใจในสิ่งที่เรานำเสนอ ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการตลาดออนไลน์ นั่นคือสามารถวัดผลได้ และเน้นย้ำ 4 เรื่องหลัก คือ ตั้งกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกว่าเดิม ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื้อหาน่าสนใจ และใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง เชื่อว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง สามารถลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายได้อย่างแน่นอน

ศยามล เกียรติสัฒนเจริญ ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณี ‘ศยา จิวเวอรี่ แอนด์ เจมสโตน’ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ เล่าว่า การอบรมออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง จะช่วยให้ผู้ประกอบการทำการตลาดได้อย่างมีทิศทางและสอดรับกับผู้บริโภคในยุคปัจุจบัน และจะทำให้ขายของได้มากขึ้น และสามารถขยายพื้นที่ทางการค้าได้กว้างยิ่งขึ้น แต่ธุรกิจอัญมณีในโลกออนไลน์จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค และต้องหาวิธีการที่ชัดเจน เป็นมาตรฐานในการวัด หรือเทียบลองเพื่อการสวมใส่ ซึ่งนี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายอยู่

ด้าน นงค์นุช วิริยะเกรียง ผู้ประกอบการธุรกิจกระเป๋าผ้าดิบทำมือ กระเป๋าผ้าเชียงฮาย เผยว่า การทำธุรกิจสมัยนี้ต้องเรียนรู้ และปรับตัวให้มาก ๆ อย่าหยุดอยู่กับที่ รวมถึงรูปแบบของสินค้าด้วย เพื่อที่จะอยู่รอดและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้นำไปใช้ในเชิงธุรกิจได้ทันที ไม่ได้ลองถูกลองผิดด้วยตนเอง และในโครงการยังมีการถ่ายรูปเพื่อการโฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์ให้ฟรีอีกด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้กิจการของเอสเอ็มอีไทยไปต่อและก้าวสู่โลกออนไลน์ได้

 

อลงกรณ์  รัตตะเวทิน

มทร.ธัญบุรี 

โทร. 02 549 4994

สิงหาคม 23, 2017

ติดอาวุธ ‘เอสเอ็มอีไทย’ สู่ออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จ […]
สิงหาคม 23, 2017

คอลัมน์ ชุมชนสตาร์ทอัพ: SMEs Go Online

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 2 […]
สิงหาคม 17, 2017

ภาพข่าว: นายนิติ วิทยาวิโรจน์

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 สิงหา […]
สิงหาคม 9, 2017

เอสเอ็มอีภาคเหนือติวเข้มสู่ตลาดออนไลน์

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 0 […]