คลิป

SMEs Turn Around วันที่ 7 มกราคม 2560 เรื่อง ฟาร์มไก่เนื้อ

รายการ SME TurnAround โดย สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี
ออกอากาศทุกวันทางช่อง Spring News เวลา 7.30 น. ช่อง 19 หลังข่าวเช้า

SME Turn around เป็นโครงการ ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ SME เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงแนวทาง การให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาในการปรับแผนธุรกิจให้เดินหน้าต่อไป โดย นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน และสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ เข้ามาให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ สามารถดูการออกอากาศย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=A9c-IPKxnDk

มกราคม 9, 2017

SMEs Turn Around วันที่ 7 มกราคม 2560 เรื่อง ฟาร์มไก่เนื้อ

SMEs Turn Around วันที่ 7 […]
มกราคม 6, 2017

SMEs Turn Around วันที่ 6 มกราคม 2560 เรื่อง ธุรกิจเครื่องนอน

SMEs Turn Around วันที่ 6 […]
มกราคม 5, 2017

SMEs Turn Around วันที่ 5 มกราคม 2560 เรื่อง ธุรกิจท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

SMEs Turn Around วันที่ 5 […]
มกราคม 5, 2017

SMEs Turn Around วันที่ 4 มกราคม 2560 เรื่อง กาแฟยอดดอย coffee

SMEs Turn Around วันที่ 4 […]