คลิป

VTR โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560

ผู้ประกอบการ SMEs 2.76 ล้านราย มีแหล่งจ้างงานกว่า 11 ล้านคน สู่แรงผลักดันจาก สสว. และเครือข่ายพันธมิตร จาก SMEs ทั่วประเทศสู่ SMEs ต้นแบบ 10,000 ราย เข้าสู่การเพิ่มขีดความสามารถและทรางสมรรถนะทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการตลาด เงินทุน E-COMMERCE เกิดเป็น STRONGER SMEs สร้างเสริมและเติมเต็มจุดแข็ง SMEs ไทย ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น LOCAL ECONOMY ทุกความมุ่งมั่นผลักดันผู้ประกอบการสู่ การเติบโต กลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ เพื่อสร้างความสำเร็จของ SMEs อย่างยั่งยืน

กันยายน 22, 2017

VTR โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560

VTR โครงการส่งเสริมและพัฒน […]
มกราคม 10, 2017

SMEs Turn Around วันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง บริษัท บริหารโครงการประหยัดพลังงานจำกัด

SMEs Turn Around วันที่ 10 […]
มกราคม 9, 2017

SMEs Turn Around วันที่ 9 มกราคม 2560 เรื่อง น้ำยาซักจีวรและเครื่องสังฆภัณฑ์

SMEs Turn Around วันที่ 9 […]
มกราคม 9, 2017

SMEs Turn Around วันที่ 8 มกราคม 2560 เรื่อง ร้านกองทองรีไซเคิล

SMEs Turn Around วันที่ 8 […]