ภาพกิจกรรม

การบรรยายให้ความรู้เพื่อรับทราบข้อมูลของโครงการกิจกรรม Cluster สมุนไพร  วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

การบรรยายให้ความรู้เพื่อรับทราบข้อมูลความเป็นมาของโครงการวัตถุประสงค์และการดำเนินโครงการให้กับตัวแทนของกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (ศูนย์รังสิต) มทร.ธัญบุรี

กรกฎาคม 24, 2017

การบรรยายให้ความรู้เพื่อรับทราบข้อมูลของโครงการ Cluster สมุนไพร วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

การบรรยายให้ความรู้เพื่อรั […]
กรกฎาคม 22, 2017

งานแถลงความสำเร็จโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs Turnaround (ภาคการค้าและบริการ)

งานแถลงความสำเร็จโครงการปร […]
กรกฎาคม 19, 2017

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2560 จ. ขอนแก่น

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการประช […]
กรกฎาคม 7, 2017

ภาพรวมรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]