ภาพกิจกรรม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปสมุนไพรไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปสมุนไพรไทย เพื่อ สนับสนุนและพัฒนา ผู้ประกอบการสมุนไพรไทย ในวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ 10 กันยายน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น
สนับสนุนโครงการโดย สสว.

กันยายน 14, 2017

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปสมุนไพรไทย วันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ […]
กันยายน 13, 2017

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร จังหวัดสกลนคร วันที่ 6 – 7 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ […]
สิงหาคม 29, 2017

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร จังหวัดขอนแก่น 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโฆษะ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ […]
กรกฎาคม 27, 2017

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์ขายของออนไลน์และเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วย Smart Phone”

          พิธีเปิดโครงการส […]