Wanvisa Phomanee

ภาพบรรยากาศการหารือหน่วยงานเครือข่ายกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME

ภาพบรรยากาศการหารือหน่วยงานเครือข่ายกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก

จากการหารือกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมสมุนไพร ภายใต้ โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME อุตสาหกรรม สมุนไพร 2560 ให้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการมีผลสรุปว่า การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการกลุ่มต้นน้ำ คุณวริญา หอมธูป เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการ ส่วนการประสานงานเพื่อชี้แจ้งโครงการให้กับกลุ่มกลางน้ำและกลุ่มปลายน้ำ ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ และ คุณวิวัฒน์ ก้อนจันทร์เทศ เป็นผู้ประสานงานกับผู้ประกอบการณ์

 

 

กรกฎาคม 11, 2017

ภาพบรรยากาศการหารือหน่วยงานเครือข่ายกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ. พิษณุโลก 29 มิ.ย. 60

ภาพบรรยากาศการหารือหน่วยงา […]
กรกฎาคม 7, 2017

กำหนดการชี้แจง โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

กำหนดการ ชี้แจงโครงการส่งเ […]
กรกฎาคม 4, 2017

กำหนดการชี้แจง โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า

กำหนดการชี้แจง โครงการส่งเ […]
เมษายน 25, 2016

บรรยากาศ โครงการ SMEs โรงแรมเอเชีย

บรรยากาศ โครงการ SMEs โรงแ […]