Wanvisa Phomanee

VTR โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560

ผู้ประกอบการ SMEs 2.76 ล้านราย มีแหล่งจ้างงานกว่า 11 ล้านคน สู่แรงผลักดันจาก สสว. และเครือข่ายพันธมิตร จาก SMEs ทั่วประเทศสู่ SMEs ต้นแบบ 10,000 ราย เข้าสู่การเพิ่มขีดความสามารถและทรางสมรรถนะทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการตลาด เงินทุน E-COMMERCE เกิดเป็น STRONGER SMEs สร้างเสริมและเติมเต็มจุดแข็ง SMEs ไทย ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น LOCAL ECONOMY ทุกความมุ่งมั่นผลักดันผู้ประกอบการสู่ การเติบโต กลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ เพื่อสร้างความสำเร็จของ SMEs อย่างยั่งยืน

กันยายน 22, 2017

VTR โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560

VTR โครงการส่งเสริมและพัฒน […]
สิงหาคม 3, 2017

สสว. ร่วม มทรธัญบุรี – สถาบันอาหาร ทุ่ม 60 ล. ยกระดับคลัสเตอร์มะพร้าว

สสว. ร่วม มทรธัญบุรี ̵ […]
กรกฎาคม 19, 2017

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2560 จ. ขอนแก่น

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการประช […]
กรกฎาคม 11, 2017

ภาพบรรยากาศการหารือหน่วยงานเครือข่ายกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ. พังงา 4 ก.ค. 60

ภาพบรรยากาศการหารือหน่วยงา […]