Wiriya Somboonphol

          พิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์ขายของออนไลน์และเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วย Smart Phone” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560  ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

 จุดประสงค์หลักของการจัดสัมมนาในครั้งนี้

          1. เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP เข้าร่วมตลาด e-Commerce โดยมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นสื่อกลางในการนำพาผู้ประกอบการนำสินค้ามาขายในตลาดออนไลน์

          2. เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงตลาด e-Commerce ในการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน

 

ในช่วงเช้าจะเป็นหัวข้อเสวนาพิเศษ เรื่อง “ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SMEs ในยุค 4.0” โดย

          คุณวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

          คุณนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

          คุณนพวรรณ บุนนาคกลิ่นขจร Marketing Communication Manager บริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด

          คุณสุชาดา สัตยกุล เจ้าของโต๊ะจีนเกรียงไกรโภชนา

          คุณธีร์ปกรณ์ ชัยธีรสุเวท และ คุณณภัทร เพชรวิชิต เจ้าของธุรกิจ ANEE KAH

 

          และหัวข้อสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์ขายของออนไลน์และการสร้างความต้องการสินค้าผ่านเฟซบุ๊ค วิทยากรโดย คุณสุภกฤษ กุลชาติวิจิตร (เจ้าของเพจ รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ)  ส่วนในช่วงบ่ายหัวข้อสัมมนาเชิงปฏิบ้ติการ เรื่อง ทฤษฏีการถ่ายภาพ และ Workshop การถ่ายภาพและแต่งภาพด้วยมือถือ Smart Phone วิทยากรโดย คุณกอล์ฟ และคุณสุชาดา สัตยกุล

 

          สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากโครงการนี้คือทาง สสว. และ มทร.ธัญบุรี จะมอบความรู้ความเข้าใจ แนวความคิด และแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในธุรกิจได้ โดยโครงการนี้จะช่วยเปิดช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาการเข้าถึงตลาดออนไลน์ และนอกจากทฤษฏีพื้นฐานทางความรู้ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับแล้ว การ Workshop ก็จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ และได้เห็นเทคนิคการนำไปปฏิบัติได้จริง

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี