ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2560
นางสาลินี วังตาล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้ สสว.ดำเนินโครงการเอสเอ็มอี TurnAround เพื่อช่วยฟื้นฟูกิจการเอสเอ็มอีไทยที่มี ยอดขายตกต่ำ ซึ่ง สสว.ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 13,751 ราย สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 10,000 ราย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เข้ามาช่วยในการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอีแล้ว 4,445 ราย
ด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรีได้ช่วยแก้ปัญหาในด้านต่างๆของเอสเอ็มอี โดยการจัดทีมที่ปรึกษา เพื่อวินิจฉัยให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ และเจรจาหนี้ระหว่างผู้ประกอบการกับธนาคาร ปัจจุบันเอสเอ็มอีในโครงการ TurnAround ได้รับอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารเจ้าหนี้แล้ว 330 ราย วงเงิน 273 ล้านบาท และอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอีก 1,720 ราย ส่วนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอีก 8,000 กว่ารายที่เหลือ ได้ช่วยวินิจฉัยและให้คำ ปรึกษา เพื่อพัฒนากิจการต่อไป เช่น ให้ความรู้ด้าน E-Commerce การจัดหาพื้นที่ขายสินค้า การทำ Packaging ขณะเดียวกัน มทร.ธัญบุรี ยังมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆที่สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้ ทั้งนี้ เชื่อว่าผู้ประกอบการจะพัฒนาศักยภาพไปแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้.

ที่มา: www.thairath.co.th

ใส่ความเห็น