สสว.พัฒนาเอสเอ็มอี2หมื่นแห่ง

คอลัมน์ ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: สสว.จับมือ6พันธมิตรดันเอสเอ็มอี
มีนาคม 28, 2017
คอลัมน์ สังคมธุรกิจ
มีนาคม 28, 2017

สสว.พัฒนาเอสเอ็มอี2หมื่นแห่ง

ข่าวสด ฉบับวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ว่า สสว.ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร 6 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ เพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีกลุ่มที่มีศักยภาพจำนวน 20,000 กิจการทั่วประเทศ
โดยให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล โดยสสว. เริ่มดำเนินโครงการนี้เมื่อปี 2559 เปิดรับสมัครเอสเอ็มอี 10,000 กิจการ เน้นกลุ่มนิติบุคคล และมีศักยภาพที่จะเติบโตได้
สำหรับแผนงานปีนี้จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันตามลักษณะการดำเนินธุรกิจ เช่น ในภาคการผลิตจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการลดต้นทุน ส่วนภาคการค้าและบริการเน้นกลุ่มท่องเที่ยว สปา ซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว จะเข้าไปช่วยในเรื่องการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริการ รวมถึงพัฒนากิจการค้าส่ง-ค้าปลีก และการขนส่งในภูมิภาค ในเรื่องการลดต้นทุนด้วย

C-170323012030

ใส่ความเห็น