ภาพรวมรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ร่วมออกบูธโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs (e-Commerce for SMEs) เพื่อช่วยถ่ายภาพสินค้าของผู้ประกอบการขึ้นไปวางขายออนไลน์บน e-MarketPlaces ภายในงานกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐ โดยมีท่านอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเยี่ยมชมบูธ และท่านสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) แนะนำรายละเอียดโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์นันทา        ชั้น ๒ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

มีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้า และร่วมนำผลิตภัณฑ์มาลงทะเบียนถ่ายภาพสินค้ากับบูธ มทร.ธํญบุรี สสว. และThailandmall จำนวนรวม ๗๑ ราย (นำผลิตภัณฑ์มาร่วมถ่ายภาพสินค้า จำนวน ๓๕ ราย) รวมจำนวนผลิตภัณฑ์ถ่ายภาพสินค้า ๑๔๙ SKU กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย

  • รายชื่อผู้ประกอบการลงทะเบียนถ่ายภาพสินค้า
  • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมถ่ายภาพสินค้า
  • ภาพบรรยากาศร่วมงานถ่ายภาพสินค้า

ใส่ความเห็น