ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแถลงความสำเร็จ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level)

ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแถลงความสำเร็จ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level)