ภาพบรรยากาศภายในงานพบกับบูธประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานพันธมิตรและผู้ประกอบการในโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level)

สสว.ร่วม มทร.ธัญบุรี-สถาบันอาหาร ทุ่ม 60 ล. ยกระดับคลัสเตอร์มะพร้าว
กรกฎาคม 12, 2017
มทร.ธัญบุรี ตั้งบูธ รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2560 ในงาน เสวนา “รู้ลึก รู้จริง เคล็ด (ไม่) ลับ เจาะตลาดบังคลเทศ
กรกฎาคม 14, 2017

ภาพบรรยากาศภายในงานพบกับบูธประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานพันธมิตรและผู้ประกอบการในโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) โดยท่านรองพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) กล่าวเปิดงานและชี้แจงโครงการฯ และร่วมเสวนากับท่านก้องเกียรติ พรสุวรรณกุล (รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา SMEs) มีผู้ประกอบการภาคการผลิตการค้าและบริการร่วมรับฟังการบรรยายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างที่ปรึกษาเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องเก้าแสน ชั้น 9 โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา

ใส่ความเห็น