ภาพบรรยากาศการหารือหน่วยงานเครือข่ายกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME

ภาพบรรยากาศการหารือหน่วยงานเครือข่ายกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ณ  จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2560 ณ จังหวัดพังงา

ภาพบรรยากาศการหารือหน่วยงานเครือข่ายกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ. พังงา 4 ก.ค. 60

 

ใส่ความเห็น