ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: สสว.จับมือ 6 ภาคี

มติชน ฉบับวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560
สาลินี วังตาล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันอาหารและสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต เพื่อพัฒนา SMEs กลุ่ม Strong/Regular level ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ เมื่อเร็วๆ นี้

C-170325020001

ใส่ความเห็น