คอลัมน์ แวดวงของเรา: มทร.ธัญบุรี ช่วยแผนธุรกิจเอสเอ็มอี

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2560
edusiamrath@gmail.com
ตามที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดดำเนินโครงการเอสเอ็มอี TurnAround เพื่อช่วยฟื้นฟูกิจการเอสเอ็มอีไทยที่มียอดขายตกต่ำจากภาวะเศรษฐกิจรวมถึงปัจจัยอื่นๆ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี เข้าไปช่วยในการปรับแผนธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอี ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยนั้น รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวถึงการดำเนินงานของ มทร.ธัญบุรี ได้ช่วยแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ของเอสเอ็มอี โดยการให้ความรู้เพิ่มเติม และจัดที่ปรึกษาเพื่อวินิจฉัยให้คำปรึกษาเชิงลึก ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ วินิจฉัยเชิงลึกและยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ เช่น จัดทำแผนปรับธุรกิจเชิงลึก และช่วยเจรจาหนี้ระหว่างผู้ประกอบการกับธนาคาร
ปัจจุบันเอสเอ็มอีในโครงการ TurnAround ได้รับอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารเจ้าหนี้แล้ว 330 ราย วงเงิน 273 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก1,720 ราย ส่วนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อีก 8,000 กว่ารายที่เหลือ ได้ช่วยวินิจฉัยและให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนากิจการต่อไป เช่น ให้ความรู้ด้าน E-Commerce การจัดหาพื้นที่ขายสินค้า การทำ Packaging รวมทั้งมีการแจกคูปอง จากบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) หรือเซ็นทรัลแล็บไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำไปใช้ในการตรวจและรับใบอนุญาตจาก อย. ขณะเดียวกัน มทร.ธัญบุรี ยังมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายด้าน เพื่อเป็นแหล่งทดสอบและเทียบมาตรฐาน รองรับการปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจได้

C-170802021025

ใส่ความเห็น