คอลัมน์ สังคมธุรกิจ

สสว.พัฒนาเอสเอ็มอี2หมื่นแห่ง
มีนาคม 28, 2017
ภาพข่าว: ออกบูธ
พฤษภาคม 29, 2017

คอลัมน์ สังคมธุรกิจ

ข่าวสด ฉบับวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560
มร.ฮาร์ดดิสก์
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เตรียมจัดงานแถลงความคืบหน้าและแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต(SME Strong/Regular Level) โดยร่วมมือกับ 6 หน่วยงานพันธมิตร คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันอาหาร และสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศ ไทย ในวันพุธที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ห้องเมย์แฟร์บอลรูม เอ ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ…

C-170322012019

C-170322037119

ใส่ความเห็น