คอลัมน์ สมาร์ทฟาร์ม: ‘ประถมชัยฟาร์ม’ สืบทอดฟาร์มพอเพียง

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วราภรณ์ เทียนเงิน
“แนวโน้มเทรนด์ของตลาดผักใน ประเทศไทยกำลังเติบโต ตามความต้องการของกลุ่มคนรักสุขภาพที่มีมากขึ้น ทำให้ตลาดผัก รวมถึงตลาดผักสลัดที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง” “วรัญญา ชูฤทธิ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ต.ประถมชัยกิจรุ่งเรือง กล่าว
“วรัญญา ชูฤทธิ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ต.ประถมชัยกิจรุ่งเรือง ผู้ก่อตั้ง ประถมชัยฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ประถมชัยฟาร์ม มีทั้งการทำฟาร์มผักสลัด การจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน อุปกรณ์การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์อย่างครบวงจร รวมถึง มีอุปกรณ์ระบบรางปลูกผักที่ได้พัฒนาเอง โดยได้ปรับให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทยที่มีสภาพอากาศร้อน จึงเหมาะกับกลุ่มคนที่ต้องการปลูกผัก ทำให้ได้รับความสะดวกอย่างมาก
“ก่อนหน้านี้ได้ดูรายการของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ได้สอนวิธีการปลูกผัก จึงจุดประกาย ทำให้เริ่มต้นปลูกผักสลัดอย่างจริงจังและตนเองก็ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” วรัญญา กล่าว
ทั้งนี้ ฟาร์มกำลังจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกผักสลัด เพื่อเปิดให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และเข้าใจในการปลูกผักอย่างจริงจัง รวมถึงเปิดให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้ามาเรียนในศูนยแห่งนี้ เชื่อมั่นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจปลูกผักสลัด หรือทำฟาร์มในอนาคต รวมถึงเพิ่มรายได้ให้แก่คนรุ่นใหม่ได้อีกทาง
“เราทำฟาร์มและประสบปัญหาภายใน ต่อมาได้กู้เงินจากธนาคาร และเกิดปัญหาธนาคารจะยึดทรัพย์สิน ทำให้เกิดความท้อ มีแนวคิดอยากจะขายกิจการ แต่มีคนที่แนะนำให้รู้จักอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) ให้เข้ามาร่วมโครงการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้เข้าร่วมโครงการพลิกฟื้น พร้อมได้รับทุนและรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ รวมถึงได้รับอบรม แนะนำช่องทาง จึงกลับมาสู้อีกครั้ง” วรัญญา กล่าว
สำหรับการบริหารจัดการฟาร์ม ยังใช้แนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ต้องการสร้างฟาร์มให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยไม่ได้เน้นในเรื่องตัวเลข พร้อมกับการหาแนวทางทำให้ฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ทุกๆ คน ส่วนการบริหารทีมงานภายในองค์กร ก็มุ่งบริหารแบบทีม และทุกคนก็เปรียบเสมือนอยู่ครอบครัวเดียวกัน ทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานแห่งนี้
“กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ธุรกิจกำลังติดลบ และมองว่าธุรกิจไม่มีหวังแล้ว ก็อยากให้ทุกคนอย่าท้อ ให้มีกำลังมีใจ มีความมุ่งมั่น เพราะยังมีโอกาสรออยู่เสมอ และเมื่อได้รับโอกาสแล้วก็ต้องอย่าหยุดนิ่ง มีความกระตือรือร้น พร้อมพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโต”
“วรัญญา” กล่าวต่อว่า พร้อมที่จะมุ่งพัฒนาประถมชัยฟาร์มอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีสู่ลูกค้า รวมถึงการนำเสนอผักสลัดที่สด สะอาด ปลอดภัย เพื่อผลักดันให้ฟาร์มเติบโตอย่างแข็งแกร่ง


C-170729006113

ใส่ความเห็น