คอลัมน์ ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: สสว.จับมือ6พันธมิตรดันเอสเอ็มอี

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: สสว.จับมือ 6 ภาคี
มีนาคม 28, 2017
สสว.พัฒนาเอสเอ็มอี2หมื่นแห่ง
มีนาคม 28, 2017

คอลัมน์ ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: สสว.จับมือ6พันธมิตรดันเอสเอ็มอี

มติชน ฉบับวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงแนวทางการ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ว่า สสว.ร่วมมือกับหน่วยงาน พันธมิตร 6 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันอาหาร และสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย พัฒนา เอสเอ็มอีกลุ่มที่มีศักยภาพที่จะเติบโตได้ จำนวน 20,000 กิจการทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อน เศรษฐกิจท้องถิ่น และการพัฒนาสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ตาม นโยบายของรัฐบาล

C-170318020044

C-170323020086

ใส่ความเห็น