กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปสมุนไพรไทย วันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร จังหวัดสกลนคร วันที่ 6 – 7 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ
กันยายน 13, 2017
VTR โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
กันยายน 22, 2017

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปสมุนไพรไทย วันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปสมุนไพรไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปสมุนไพรไทย เพื่อ สนับสนุนและพัฒนา ผู้ประกอบการสมุนไพรไทย ในวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ 10 กันยายน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น
สนับสนุนโครงการโดย สสว.

Comments are closed.